Η εταιρεία
 

Η εταιρεία ΚΑΚΑΒΑΣ και Συνεργάτες  ιδρύθηκε το 2002
ως συνέχεια των δραστηριοτήτων του αρχιτέκτονα μηχανικού Κων/νου Κακαβά από το 1975 στον τομέα των μελετών και κατασκευών ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Έχει έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας είναι:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός διπλωματούχος. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟY,
ΚΑΚΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός διπλωματούχος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός διπλωματούχος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η εταιρεία συνεργάζεται και με έμπειρους μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων.


 
  Από το 1975 το Γραφείο έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά γραφεία στον τομέα της μελέτης, επιβλέψης και κατασκευής, αξιοποίησης και διαχείρισης ακινήτων.

Στόχος της εταιρείας είναι η ανέγερση κτιρίων υψηλών τεχνικών προδιαγραφών καθώς και η αξιοποίηση , η τουριστική εκμετάλλευση και η διαχείριση ακινήτων, που επιτυγχάνεται χάρην της εξειδικευμένης κατάρτισης και πολυετούς εμπειρίας των μηχανικών που την απαρτίζουν.
 
    Αρχές    
Η εταιρέια ΚΑΚΑΒΑΣ και Συνεργάτες τηρεί τις τρεις πιο σημαντικές παραμέτρους κάθε έργου, την ποιότητα, το κόστος και τη διάρκεια κατασκευής. Το Γραφείο δίνει έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των έργων του, δηλαδή στην ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την αισθητική, την εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον και την προσπάθεια διατήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους δικηγόρους η εταιρεία προσφέρει βοήθεια και συμβουλές στους πελάτες του εντός και εκτός Ελλάδας σχετικά με την διαδικασία αγοράς οικοπέδου.

 

Αρχική   |   Η εταιρεία   |   Δραστηριότητα   |   Έργα μας   |   Real Estate   |   Photo Gallery   |   Επικοινωνία

Γραφεία: Ρόδου 3, Μαρούσι - Αθήνα, Τ.Κ.15122
Τηλ.: +30 210 61 46 693 / +30 210 61 46 694, Fax: +30 210 61 46 695, Κιν.: +30 694 442 0440
email: info@kakavasproperties.com
www.kakavasproperties.comm